JrollX10 הוא מוצר המשפר את חייהם של הזקוקים לקנאביס בשגרת יומם למטרות רפואיות.

המכשיר מאפשר אוטומציה מלאה של תהליך גלגול חומר העישון – משלב השקילה, מהילת הקנאביס בטבק, הטחינה, הערבוב, המילוי והדחיסה.

המכשיר מגיע לצד אפליקציה מלווה המנתרת כמויות ומועדי צריכה, ומאפשר טחינה של עד 10 גרם פרחי קנאביס לשימוש מידי, או לשימור במיכל המכשיר, לשימוש עתידי.

פיתוח מוצר

קבוצת Geomatrix פיתחה את המוצר משלב הרעיון ועד שלב הייצור הסדרתי בשיתוף עם המעצב דניאל פרלמן.

ייצור מוצר

המוצר נמצא בימים אלו בתהליך הכנה לייצור ועתיד להגיע לחנויות לקראת הקיץ הקרוב.

גיוס ומימון

Jroll הוא פרי פיתוחן של חברת Jroll הקפריסאית וקבוצת Geomatrix אשר גם שותפה בחברה.

הפרויקט נעשה עבור:

JROLL

|

אתר אינטרנט: