Cockpit מוצר לימודי הפועל מספר שנים בהצלחה במדעטק – מוזיאון המדע בחיפה ומציג לילדים כיצד להטיס מסוק.

המחלקה הטכנולוגית של קבוצת Geomatrix הציגה שיפור תכנון של מוצר קיים אשר לא תפקד בצורה מיטבית, ויצרה מוצר שמלמד ילדים בצורה פשוטה את עקרונות האווירודינמיקה.

פיתוח מוצר

קבוצת Gomatrix הציגה תכנון ופיתוח משופר של מוצר קיים תוך התמודדות עם מספר דרישות:

  1. אמינות מוצר גבוהה: המוצר נמצא בשימוש בכל שעות היום על ידי ילדים בגילאים שונים וסובל מבלאי
  2. שיפור והחלפת מנגנוני ההנעה: תוך דגש על מנגנונים פשוטים לייצור, וזמינים לחלופה מהירה במצב של תקלה
  3. עמידה בתקנים מחמירים של מוצרים המותרים לשימוש לילדים תוך התחשבות בסכנות דליקות, רעילות או פציעה והתאמה ארגונומית לילדים בטווח גילאים רחב

 

המוצר, אשר פועל בהצלחה מדעטק – מוזיאון המדע בחיפה מספר שנים, מאפשר לילדים לדמות נסיקת מסוק בעזרת פדאלים שמניעים את הפרופלור במקביל לבוכנה ידנית שמשנה את מרכז הכובד ומעלה את המסוק באוויר.

ייצור מוצר

קבוצת Geomatrix ליוותה את ייצור המוצר שבוצע על ידי החברה המזמינה.

הפרויקט נעשה עבור:

ABA Science Play

|

אתר אינטרנט: