בעיתון מעריב בחרו להרחיב על השקת חטיבת המימון וגיוס משקיעים של הקבוצה.