בעיתון יתד נאמן בחרו להרחיב על IGIN –
מכונה אוטומטית ללבישת כפפות חד פעמיות שפיתחה קבוצת Geomatrix בשיתןף חברת IGIN.