בעיתון ישראל היום בחרו להרחיב על פיתוחים ישראליים מובילים בתקופת הקורונה.