בעיתון הפיננסי ממון- ידיעות אחרונות בחרו להרחיב על המענק של האיחוד האירופי למכונת הדיאליזה הביתית המהפכנית שפיתחה קבוצת Geomatrix לצד חברת liberDi.